Facebook sắp bật lên hay bứt ra

Facebook đang hướng tới một đường của 222.25. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Facebook có thể chạm mức 222.25 trong vòng 6 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment