Ke mana Berkshire Hathaway bergerak?

Pergerakan sebanyak 16.59% melebihi 34 hari pada Berkshire Hathaway tidak disedari. Anda boleh mula pertimbangkan ke mana arah seterusnya, penerusan arah trend menaik atau pembalikan dalam arah sebelumnya.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment