การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ S&P 500

S&P 500 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 6.52% จาก 4,181.6 ไปยัง 4,533.8 ในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment