Bitcoin.mini có thể chạm mức kháng cự

Bitcoin.mini đang tiến tới một đường kháng cự mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, vì vậy ở giai đoạn này, không rõ liệu nó sẽ phá vỡ đường này hay bật lên như trước đây. Nếu Bitcoin.mini tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể chứng kiến nó chạm mức 442.1700 trong vòng 7 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment