กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ China A50?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 9.04% ของ China A50 จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 8 วัน


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment