OIL WTI đã phá vỡ đường giá 110.7000 quan trọng

OIL WTI đã phá vỡ đường kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 2 ngày gần nhất. Sự bứt ra này cho thấy khả năng di chuyển tới mức 112.9620 trong 9 giờ tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment