การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Netherlands 25

Netherlands 25 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 8.43% จาก 656.2 ไปยัง 718.63 ในช่วง 15 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment