USDNOK chạm đường giá quan trọng

USDNOK đã phá vỡ 8.9879 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, USDNOK có thể tiến gần mức 9.1164 trong vòng 3 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment