Bật lên hay bứt ra sắp xảy ra trên Litecoin

Litecoin đang hướng tới đường kháng cự của Mô hình Tam giác. Nếu biến động này tiếp diễn, chúng ta hy vọng giá của Litecoin sẽ chạm mức 114.7000 trong vòng 14 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và sau cùng sẽ bật lên giống như trong quá khứ.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment