แท่งเทียน bearish รายวัน 5 แท่งติดต่อกันสำหรับ Singapore Index

Singapore Index ได้เคลื่อนที่ต่ำลงหลังจากเกิดแท่งเทียน รายวัน 5 แท่งติดต่อกันจาก 354.0000 ไปยัง 340.6000 ในช่วง 8 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment