MONERO đã phá vỡ đường giá 167.7600 quan trọng

MONERO đã phá vỡ đường hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 12 ngày gần nhất. Sự bứt ra này cho thấy khả năng di chuyển tới mức 159.9800 trong 3 ngày tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment