แท่งเทียน bearish 4 ชั่วโมง 5 แท่งติดต่อกันสำหรับ Apple

Apple ได้เคลื่อนที่ต่ำลงหลังจากเกิดแท่งเทียน 4 ชั่วโมง 5 แท่งติดต่อกันจาก 174.42 ไปยัง 168.79 ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment