การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ GoPro Inc

GoPro Inc ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 20.49% จาก 10.8 ไปยัง 8.48 ในช่วง 23 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment