EURCAD กำลังเคลื่อนไปยังระดับราคาสำคัญที่ 1.4221

EURCAD กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ แนวรับ ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาอาจมาแตะในอีก 3 วันถัดไป


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment