การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Mastercard

Mastercard ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 17.99% จาก 320.795 ไปยัง 361.05 ในช่วง 31 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment