กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Sweden 30?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 4.59% ของ Sweden 30 จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 4 วัน


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment