การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ General Motors

General Motors ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 13.35% จาก 60.36 ไปยัง 54.79 ในช่วง 13 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment