การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ China A50

China A50 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 6.27% จาก 15,406 ไปยัง 16,280 ในช่วง 11 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment