กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ New York Mellon?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการเคลื่อนตัว 15.57% ของ New York Mellon จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในช่วง 30 วัน นี้


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment