PLATINUM sắp bật lên hay bứt ra

PLATINUM đang hướng tới một đường của 938.3900. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của PLATINUM có thể chạm mức 938.3900 trong vòng 20 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment