การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ BTCEUR

BTCEUR ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 5.91% จาก 42,060 ไปยัง 45,612 ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment