การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Mastercard

Mastercard ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 16.94% จาก 363.53 ไปยัง 306.75 ในช่วง 17 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment