การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Micron Technology

Micron Technology ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 29.16% จาก 69.29 ไปยัง 86.19 ในช่วง 50 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment