การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ EURCHF

EURCHF ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 0.65% จาก 0.98349 ไปยัง 0.98988 ในช่วง 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment