กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Australia 200?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 1.61% ของ Australia 200 จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 19 ชั่วโมง


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment