แท่งเทียน bearish รายวัน 8 แท่งติดต่อกันสำหรับ Netherlands 25

Netherlands 25 ได้เคลื่อนที่ต่ำลงหลังจากเกิดแท่งเทียน รายวัน 8 แท่งติดต่อกันจาก 827.1300 ไปยัง 778.4500 ในช่วง 11 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment