แท่งเทียน bearish รายวัน 4 แท่งติดต่อกันสำหรับ Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway ได้เคลื่อนที่ต่ำลงหลังจากเกิดแท่งเทียน รายวัน 4 แท่งติดต่อกันจาก 314.75 ไปยัง 305.95 ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment