การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Australia 200

Australia 200 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 7.28% จาก 6759.0 ไปยัง 7251.0 ในช่วง 45 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment