การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Sweden 30

Sweden 30 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 12.99% จาก 1859.28 ไปยัง 2100.86 ในช่วง 35 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment