การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Norway 25

Norway 25 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 3.14% จาก 1038.02 ไปยัง 1070.59 ในช่วง 3 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment