การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Gamestop

Gamestop ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 18.55% จาก 209.05 ไปยัง 246.19 ในช่วง 5 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment