การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Ethereum

Ethereum ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 9.53% จาก 1345.03 ไปยัง 1473.21 ในช่วง 11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment