การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Blackberry

Blackberry ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 28.48% จาก 6.08 ไปยัง 4.42 ในช่วง 30 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment