การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ DOWJONES 30

DOWJONES 30 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 1.67% จาก 30070.8 ไปยัง 30392.8 ในช่วง 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment