การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ DOWJONES 30

DOWJONES 30 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 1.84% จาก 31,140.8 ไปยัง 31,584.8 ในช่วง 20 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment