การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ DOWJONES 30

DOWJONES 30 ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 7.98% จาก 33,883.8 ไปยัง 31,445.8 ในช่วง 22 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment