การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Bitcoin

Bitcoin ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 11.6% จาก 23530.4 ไปยัง 20830.94 ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment