การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Apple

Apple ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 27.93% จาก 137.48 ไปยัง 174.48 ในช่วง 50 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment