Sự khởi đầu có thể của xu hướng giảm trên Bitcoin

Bitcoin đã phá vỡ một đường của 22852.3594. Nếu sự bứt ra này đúng, chúng ta hy vọng giá của Bitcoin sẽ chạm 22343.1406 trong vòng 21 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã từng chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy bạn có thể nên xác nhận sự bứt ra trước khi đặt bất kỳ giao dịch nào.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment