การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ USDCHF

USDCHF ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 2.1% จาก 0.98082 ไปยัง 0.96233 ในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment