การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Dogecoin

Dogecoin ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 9.75% จาก 0.069 ไปยัง 0.0743 ในช่วง 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment