S&P 500 đang tiến gần đường giá 3831.0000 quan trọng

S&P 500 đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 6 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 20 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment