แท่งเทียน bearish 4 ชั่วโมง 5 แท่งติดต่อกันสำหรับ Norway 25

Norway 25 ได้เคลื่อนที่ต่ำลงหลังจากเกิดแท่งเทียน 4 ชั่วโมง 5 แท่งติดต่อกันจาก 1085.7500 ไปยัง 1061.8400 ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment