Sweden 30 sắp bật lên hay bứt ra

Sweden 30 đang hướng tới một đường của 2092.5200. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Sweden 30 có thể chạm mức 2092.5200 trong vòng 3 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment