Dự kiến sẽ có thể có có biến động lớn trên DASH

DASH đã phá vỡ một đường hỗ trợ của Mô hình Kênh đi Lên và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 61.3199 trong vòng 7 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có thể chứng kiến sự thoái lui trở lại các đường đã thấy trong 2 ngày gần đây nhất.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment