Australia 200 đã trải qua 5 nến tăng 4 giờ liên tiếp

Đối với những người không tin vào xu hướng, điều này có thể là cơ hội để tận dụng mô hình nến liên tiếp tăngđặc biệt lớn trên Australia 200. Biến động đã xảy ra trên 20 giờ gần nhất. Đối với những người đầu tư theo xu hướng trong số các bạn, bạn có thể nghĩ về việc đi theo xu hướng có thể này.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment