DASH – Đã chạm đường hỗ trợ

DASH đã phá vỡ đường support của mô hình biểu đồ kỹ thuật Mô hình Tam giác. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi đưa ra bất kỳ hành động nào. Nó đã chạm đường này hai lần trong 3 ngày gần nhất và

SILVER sắp bật lên hay bứt ra

SILVER đang hướng tới một đường của 24.1480. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của SILVER có thể chạm mức 24.1480 trong vòng 3 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.