Possible start of a bullish trend on Boeing

Boeing has broken through a line of 174.55. If this breakout holds true, we could see the price of Boeing heading towards 176.22 within the next 9 hours. But don’t be so quick to trade, it has tested this line numerous times in the past, so you should probably confirmation the breakout before placing any trades.

OIL WTI กำลังเคลื่อนตัวในช่วงกว้าง

สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในแนวโน้ม นี่อาจเป็นโอกาสใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนตัว 15.4% ของ OIL WTI การเคลื่อนตัวนี้ได้เกิดขึ้นในช่วง 18 วันที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่กำลังติดตามแนวโน้มนี้อยู่ คุณอาจเกาะไปกับเทรนด์นี้ได้

OIL WTI đã trải qua biến động đặc biệt lớn

Đối với những người không tin vào xu hướng, điều này có thể là cơ hội để tận dụng biến động đặc biệt 15,4% trên OIL WTI. Biến động đã xảy ra trên 18 ngày gần nhất. Đối với những người đầu tư theo xu hướng trong số các bạn, bạn có thể nghĩ về việc đi theo xu hướng có thể này.

Polkadot ได้ทะลุผ่านแนวรับ

Polkadot ได้ทะลุผ่านแนวรับของ จั่วแบบขึ้น ราคาได้มาแตะเส้นนี้อย่างน้อย 2 ครั้งแล้วในช่วง 2 วัน การเบรคนี้แสดงถึงโอกาสในการเคลื่อนตัวไปยัง 5.3245 ภายใน 13 ชั่วโมง ต่อจากนี้ เนื่องจากเราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ คุณควรรอการยืนยันของการทะลุผ่านก่อนทำการเทรด

ช่วงเริ่มต้นของแนวโน้ม bullish สำหรับ Boeing

Boeing ได้เบรคผ่านเส้น 174.55 ถ้าหากการเบรคนี้เป็นจริง เราคาดว่าจะเห็นราคาของ Boeing ไปทดสอบที่ 176.22 ภายในช่วง 9 ชั่วโมงถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบเทรดจนเกินไป ราคาเคยได้มาทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรยืนยันการเบรคก่อนทำการเทรด