Kemungkinan dorongan terakhir pada Coinbase

Coinbase sedang menuju ke arah 60.26 dan boleh mencapai tahap ini dalam 3 days. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, dan kali ini mungkin tidak berbeza, berakhir dengan lantunan dan bukannya pelepasan. Jika penembusan tidak berlaku, kita boleh melihat anjakan kembali ke tahap semasa.

A final push possible on Coinbase

Coinbase is heading towards 60.26 and could reach this point within the next 3 days. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

USDJPY đã phá vỡ đường giá 147.1330 quan trọng

USDJPY đã phá vỡ đường hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 5 ngày gần nhất. Sự bứt ra này cho thấy khả năng di chuyển tới mức 146.2999 trong 18 giờ tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra.

Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên Coinbase.

Coinbase đang hướng tới 60.26 và có thể chạm điểm này trong vòng 3 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện