GBPCAD – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

GBPCAD đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 5 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

Amazon.com sắp bật lên hay bứt ra

Amazon.com đang hướng tới một đường của 132.86. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Amazon.com có thể chạm mức 132.86 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.